Informationsbrev mars 2019

Hej allesammans!

Styrelsen är just nu i slutfasen i planering och upphandling av en renovering av lekplatsen på gården. Det handlar i stora drag om utbyte av lekutrustning samt att vi byter sanden mot konstgräs. Ni som är ute och promenerar har säkert sett att Partillebo går på liknande koncept.

Utöver detta som tagit mycket av styrelsen tid så kommer vi dessutom måla om alla plåtdörrarna till barnvagnsrummen så fort vädret tillåter, samt att vi kommer sätta upp nya finare namntavlor utanför entréerna inom kort.

Vi har också haft diskussioner med LP Entreprenad som byggde om gården 2012, då flera av betongplattorna redan börjar gå sönder. Vi kommer få nya betongplattor från deras leverantör men exakt när dessa läggs om är inte bokat.

Motortrafik förbjuden

Styrelsen känner sig tvungna att påpeka att motortrafik (bil och moped) är förbjudet i området men kan tillåtas i begränsad omfattning, t.ex. vid flytt eller renovering. Det är alltså inte tillåtet att stå parkerad på eller omkring gården.

Vi hoppas på en förbättring på denna punkten framöver.

Stämma och bokslut

Våren är på ingång (hoppas vi) och då också bokslutstider. Husjuristerna hjälper oss i vanlig ordning med årsredovisningen.

Årets föreningsstämma är inbokad måndag den 27 maj kl 18.00. Vi kommer förhoppningsvis kunna vara i Björndammsskolans matsal även i år.

Du som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste inkomma med din motion senast 31 mars till styrelsen. Antingen via mail eller vår brevlåda.

Informationsbrev december 2018

Hej allesammans!

Nu börjar det dra ihop sig till juletid, och vi vill plikttroget påminna er om att testa era brandvarnare. Vi vill också uppmana er om att vara noga med att inte lämna brinnande ljus i obevakade rum. På så sätt kan juletid förbli julefrid.

Vi vill också att ni tar er en titt på era radiatorer (element), så att det inte finns några rostangrepp eller läckage vid ventilen eller liknande. Enklaste metoden för att upptäcka en vattenläcka är att ta en bit hushållspapper och torka runt ventilen nere vid golvet.

Misstänker ni något så ber vi er ta kontakt med någon i styrelsen!

Tvättstugan

Det har skett ett fel med tvättstugan vi hyr från Partillebo och behörigheterna för att komma in har delvis försvunnit. Styrelsen uppmanar samtliga boende att gå till tvättstugan och testa sin tagg. Fungerar den inte får ni gå in till Partillebos lokalkontor och få den aktiverad.

Hyreshöjningar på parkeringarna

I samband med budgetarbetet har styrelsen beslutat att hyran för parkeringarna behöver höjas. Anledningen till höjningen är att föreningen betalar avgift till Partillebo för parkeringarna och den avgiften höjs årsvis.

Ny hyresavgift för parkeringarna per den 1 januari 2019 blir enligt följande:

Parkering utomhus 37xx, 38xx, 39xx 270 kr / månad
Parkering i garaget 57xx 330 kr / månad
Gallerparkering mittenplan 48xx 420 kr / månad
Gallerparkering i garaget 46xx, 47xx 430 kr / månad

Avgiften för lägenheterna kommer inte att behöva höjas i år.

Avhopp i styrelsen

Tomas Fallqvist som varit ledamot i styrelsen sedan 2017 har valt att avgå. Anledningen till det är att han kommer att flytta från Krondammsvägen efter årsskiftet. På stämman valdes 5 ledamöter och 1 suppleant och styrelsen anser att man klarar av att hålla verksamheten igång fram tills sommaren utan att välja in en ersättare till Tomas.

Vi vill dock redan nu annonsera om att det kommer behövas minst en ny ledamot/suppleant till sommaren så vi tar gärna emot intresseanmälningar.

Barnvagnsförråd

Styrelsen vill påminna om att de gamla soprummen kommer göras om till barnvagnsförråd 1 januari. Saker som ligger i förråden efter 1 januari riskeras att slängas.

Styrelsen kommer tillåta att följande saker förvaras i barnvagnsrummen:

  • Barnvagnar
  • Rollatorer
  • Pulka och sandleksaker
  • Sparkcykel och liknande

Kom ihåg att utrymmet delas med dina grannar.

Informationsbrev September 2018

Hej allesammans!

Den torra men sköna sommaren är slut och grönskan har kommit tillbaka på våra gräsmattor. De senaste veckorna har känts som riktig sensommar, regn och rusk.

Som ni förstås känner till har Spolarna varit och spolat våra avloppsledningar. I samband med detta gjordes dessutom filmning för att kolla status på våra avlopp. Det är viktigt att hela tiden ha koll på hur våra hus mår om det så är taken, rören eller våra tekniska installationer. En viktig del i det arbetet är vår nya underhållsplan som skall hjälpa oss att kunna prioritera och planera såväl underhållet som ekonomin.

De närmaste åren kommer inga större ingrepp behöva göras. Ett kvitto på att våra hus står stadigt! Vi kommer kunna diskutera detta närmare på nästa års årsmöte.

F.d soprum – barnvagnsrum

Många av de före detta soprummen har under flera år använts som barnvagnsrum och styrelsen har tagit beslut att samtliga f.d soprum från och med 1 januari 2019 skall användas som allmänt utrymme för barnvagnar, rollatorer, pulkor och dylikt. Övriga personliga tillhörigheter kommer således inte länge kunna förvaras i dessa förråd.

Detta innebär att ni som använt dessa utrymmen som förråd måste tömma era saker innan 1 januari 2019 för att undvika att bli av med något.

Cykelrensningen

Föreningen har genomfört cykelrensningen som tidigare aviserats. Det innebär att ni kan plocka bort märkningen på era cyklar. Det innebär också att ni som vet med er att ni missat märka era cyklar och nu kanske saknar er cykel kan höra av er till styrelsen.

Lägenhetsrenoveringar

Styrelsen vill påminna om att du som funderar på att renovera din lägenhet måste inkomma med en ansökan för detta. Blankett och ytterligare information kring detta finns på föreningens hemsida.

Detta gäller även för dig som vill renovera din uteplats.

Hemsidan

När vi skapade hemsidan för ungefär ett år sedan var det för att på sikt kunna nå ut till alla boende på Krondammsvägen 35-53 elektroniskt och att ha all nyttig föreningsinformation samlat på ett ställe. Ambitionen är således att all information skall gå ut digitalt framöver (t.ex. detta informationsblad). Vi vill uppmana er om att gå in på vår hemsida och registrera er mailadress för att få ett mail när vi har information vi vill nå ut med.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Björnen

Informationsblad juli 2018

Hej allesammans!

Nu är det semestertider, hoppas alla har möjlighet att njuta av det fina vädret som varit och förhoppningsvis håller i sig hela sommaren!

Styrelsen vill tacka alla för den gångna våren med städdag, extra stämma och så klart årsmötet. På vår hemsida finns årsredovisningen för 2017 att ladda ner under “blanketter & dokument”.

Styrelsen 2018-2019

För er som inte var med på årsmötet kan vi glädjande meddela att ekonomin fortsatt är stark med en bra kassa och positivt resultat. Styrelsen fick ett nytillskott i Jesper på Kdv 43 som ny suppleant då Viktor Hjelm avgick i styrelsen.

Styrelsen ser ut som följer:

Rickard Segerfelt, ordförande
Christina Syrjälä, ledamot
Per Patriksson, ledamot
Therese Bäck, ledamot
Tomas Fallqvist, ledamot
Jesper Nerhed, suppleant

Ny e-post

Ett steg i styrelsens arbete att digitalisera vårt arbete har vi valt att byta vår mailadress. Anledningen till detta är att vi samlar våra digitala tjänster kring dokumenthantering, hemsida och mail. Vill ni komma i kontakt med oss skall ni numera maila till styrelsen@brfbjornen.com. Telefonnumret är fortfarande detsamma. Vill ni vara säkra på att alltid komma rätt kan ni med fördel använda mailformuläret på hemsidan.

Grillen på gården

Som ni troligtvis har sett har vi köpt oss en grill till gården. Denna är föreningens gemensamma och det är fritt fram att använda för den som önskar. Styrelsen hoppas att den kommer användas flitigt i sommar.

Cykelrensningen

Cykelrensningen är uppskjuten till 31 augusti pga. tidsbrist. Så se till att låta era märkningar sitta kvar till dess.