Trivselregler

Föreningens olika bestämmelser regleras i första hand i våra stadgar, som alltid är gällande i alla sammanhang. Men för att förenkla och underlätta för alla har vi skapat detta förkortade dokument, med syftet att öka trivseln inom föreningen och stärka vår gemenskap på sikt. För att alla skall trivas och komma överens i vår gemensamma förening är det därför viktigt att detta dokument efterföljs och respekteras.

Föreningens trivselregler:
Trivselregler Brf Björnen 2022-04-08