Fastighetsskötsel

Föreningen anlitar PLL Fastighetsförvaltning för fastighetsskötsel och städ.

Uppdraget omfattar följande:

  • Gräsklippning under säsong
  • Klippning av häckar, buskar och träd
  • Rensning av rabatter
  • Trappstädning
  • Snöskottning och halkbekämpning efter behov

Föreningen har dessutom ett serviceavtal med ATK Driftteknik gällande undercentralen (pumpar, ledningar, expansionskärl och ventiler) och takfläktar.

Utöver detta anordnar föreningen en städdag på våren och en städdag på hösten där vi gemensamt träffas och snyggar till på gården och dess kringytor.