Försäkring

Bostadsrättsföreningen har sin fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa. I försäkringen ingår ansvarsskydd för styrelsen.

Medlemmar i föreningen uppmanas teckna egna försäkringar för sig och sina tillhörigheter inkl. sitt underhållsansvar enligt stadgarna. Detta kallas ofta för Bostadsrättstillägg.

I händelse av till exempel en vattenskada är det viktigt att ha ett så kallat bostadsrättstillägg för att få ersättning för att återställa fuktskadat golv eller tapeter. Du kan läsa mer om ditt underhållsansvar i våra stadgar.