Stadgar

Vår bostadsrättsförening har stadgar som reglerar på vilket sätt föreningen skall fungera. Rent praktiskt innebär det att stadgarna reglerar t.ex. hur många som skall sitta i styrelsen, vilka formaliteter vår föreningsstämma skall innehålla samt vilket underhållsansvar föreningen respektive medlemmarna har.

Här kan du ladda ner en kopia av våra stadgar.

Paragraferna för underhållsansvaret är det som vi oftast kommer i kontakt med. Här nedan är ett kort utdrag över de grundläggande bitarna i 35§ – 40§ som rör underhåll av lägenheten:

Den enskilde medlemmen svarar för underhåll av bland annat detta:

  • Ytskikt i samtliga rum: golv, väggar och tak.
  • Ytskikt och tätskikt i badrum.
  • Installationer i kök och badrum så som kranar, kylskåp, toaletter med mera.
  • Lägenhetsdörren, inkl. beslag, gångjärn och lås. Föreningen har dock krav på vilket lås som skall sitta i dörren, detta sköts av Lerums Lås och Larm. All kontakt sker via Styrelsen.
  • Fönster inkl. tätningslister, glasruta, båge, karm gångjärn och beslag. Föreningen ansvarar dock för målning av utsidan av fönstret.

Exempel på saker som föreningen ansvarar för:

  • Värmeradiatorerna inkl. värmeledningarna i lägenheten.
  • Vatten, avlopp och ventilationskanaler som förser fler än en lägenhet. Så kallade stamledningar.

Fullständig förteckning finns nedskriven i stadgarna.

Utöver stadgarna reglerar även bostadsrättslagen också en del i ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och medlemmarna.