Styrelsen

Rickard Segerfelt – ordförande
Christina Syrjälä – ledamot
Per Patriksson – ledamot
Therese Bäck – ledamot
Jesper Nerhed – ledamot
Eva Söderberg – suppleant

Föreningen har ingen utsedd valberedning men styrelsen tar gärna emot förslag alternativt intresseanmälningar inför nästa föreningsstämma.

Klicka här om du vill komma i kontakt med styrelsen.