Andrahandsuthyrning

Man har rätt att hyra ut lägenheten om man har skäl till detta. Skälet kan till exempel vara att man skall arbeta eller studera på annan ort under en begränsad tid eller om man vill provbo med sin partner.

Ansökan görs skriftligt till styrelsen. Ansökan beviljas med ett halvår i taget och i regel endast ett år totalt sett. Därefter får medlemmen avgöra om man vill flytta tillbaka eller sälja lägenheten.

Blankett för andrahandsuthyrning.

Hyr man ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar man att bli av med lägenheten. Då har föreningen rätt att säga upp medlemmen och man kan bli tvungen att flytta.