Informationsbrev Oktober 2019

Hej allesammans!

Vi hoppas att ni är lika nöjda över lekplatsen som vi är, vilket lyft!

Nu börjar hösten smyga sig på och träden fäller sina löv. Vi har bokat in en städdag på lördag 16 november. Med tanke på att många träd redan fällt en hel del löv kanske vi tidigarelägger städdagen. Vi återkommer till er i så fall!

Nytt telefonnummer – 0793475804

Vi har tyvärr blivit tvungna att skaffa ett nytt telefonnummer till styrelsen. Numera når ni oss på 0793475804. Som vanligt är det framförallt en telefonsvarare då vi inte bär med telefonen i våra dagliga arbeten. Det går alltid bra att sms:a eller maila.

Matavfall

Styrelsen har beställt nya plastkorgar till matavfallspåsen av kommunen, dessa finns att hämta i soprummet för er som vill ha.

Dessa plastkorgar är utformade för att lufta runt matavfallspåsen så att det inte luktar lika mycket. Ta det som en chans att börja sortera!

Höjning av parkeringshyran

Styrelsen har under det gångna året haft en förhandling med Partillebo gällande hyresavgiften på parkeringarna vi har att disponera. Detta eftersom Partillebo annonserade att vi legat för lågt i flera år och att man avsåg justera oss till dagens nivå. Enligt det avtal vi har med Partillebo har Partillebo rätt att ta ut samma avgift för Brf Björnen som för sina egna hyresgäster. Vi har enats om att ingen retroaktiv ersättning kommer behöva betalas. 

Utöver hyran så säger skattelagstiftningen att vårt avtal med Partillebo är momspliktigt, det innebär att vi behöver betala moms på alla parkeringarna. Tidigare har vi haft en överenskommelse att Brf Björnen får rabatt mosvarande halva momskostnaden, vilket i praktiken leder till att vi delar på momsen. Denna överenskommelse kvarstår.

Styrelsen har därför föreslagit att följande hyresavgift skall gälla från och med 1 januari 2019:

Parkering utomhus37xx, 38xx, 39xx330 kr / månad
Parkering i garaget 57xx400 kr / månad
Gallerparkering mittenplan48xx510 kr / månad
Gallerparkering i garaget46xx, 47xx525 kr / månad

Informationsbrev augusti 2019

Hej allesammans!

Styrelsen hoppas att ni alla har haft en härlig sommar. Vi har precis dragit igång verksamheten efter semestern vilket innebär en del planerande. Det är nu vi arbetar med vår underhållsplan och budget inför kommande räkenskapsår, vilka åtgärder vi hinner utföra nu i höst och vilka åtgärder vi har att se fram emot under 2020.

Dörrarna till barnvagnsrummen målades under sommaren och vi har även fått upp nya namntavlor vid entréerna.

Lekplatsrenovering

Inom 2 veckor kommer vår lekplats börja renoveras men redan i helgen kommer lekutrustningen monteras ner. Vi har valt att skänka bort lekutrustningen för att slippa betala för bortforsling. Den nya lekplatsen är beställd av Söve som levererar utrustningen och kommer utföras av MAKE Entreprenad som är en underentreprenör till Söve.

Arbetet planeras börja i början på vecka 36 och pågå i ca 3 veckor. Här nedan ser ni en illustration över hur lekplatsen kommer se ut.

Under tiden kommer lekplatsen vara avstängd. Det kommer även stå lite utrustning i anslutning till lekplatsen. Vi kommer se till att utryckningsfordon skall kunna komma förbi under hela byggtiden.

Illustration lekplats

Brandfarliga vätskor

Vi i styrelsen har sett att det förvaras brandfarliga vätskor i vissa förråd. Föreningen har valt att förhålla sig till MSBs (myndigheten för säkerhet och beredskap) rekommendationer för att förhindra brand i våra fastigheter. Vi ber er vänligen att förvara gasol, T-Röd, bensin, aceton, tändvätska, diesel och de flesta typer av sprayburkar säkert i er lägenhet istället för i källarförråden.

Lägenhetsrenoveringar

Styrelsen vill påminna om att du som funderar på att renovera din lägenhet måste inkomma med en ansökan för detta. Blankett och ytterligare information kring detta finns på föreningens hemsida.

Detta gäller även för dig som vill renovera din uteplats.