Informationsblad juli 2018

Hej allesammans!

Nu är det semestertider, hoppas alla har möjlighet att njuta av det fina vädret som varit och förhoppningsvis håller i sig hela sommaren!

Styrelsen vill tacka alla för den gångna våren med städdag, extra stämma och så klart årsmötet. På vår hemsida finns årsredovisningen för 2017 att ladda ner under “blanketter & dokument”.

Styrelsen 2018-2019

För er som inte var med på årsmötet kan vi glädjande meddela att ekonomin fortsatt är stark med en bra kassa och positivt resultat. Styrelsen fick ett nytillskott i Jesper på Kdv 43 som ny suppleant då Viktor Hjelm avgick i styrelsen.

Styrelsen ser ut som följer:

Rickard Segerfelt, ordförande
Christina Syrjälä, ledamot
Per Patriksson, ledamot
Therese Bäck, ledamot
Tomas Fallqvist, ledamot
Jesper Nerhed, suppleant

Ny e-post

Ett steg i styrelsens arbete att digitalisera vårt arbete har vi valt att byta vår mailadress. Anledningen till detta är att vi samlar våra digitala tjänster kring dokumenthantering, hemsida och mail. Vill ni komma i kontakt med oss skall ni numera maila till styrelsen@brfbjornen.com. Telefonnumret är fortfarande detsamma. Vill ni vara säkra på att alltid komma rätt kan ni med fördel använda mailformuläret på hemsidan.

Grillen på gården

Som ni troligtvis har sett har vi köpt oss en grill till gården. Denna är föreningens gemensamma och det är fritt fram att använda för den som önskar. Styrelsen hoppas att den kommer användas flitigt i sommar.

Cykelrensningen

Cykelrensningen är uppskjuten till 31 augusti pga. tidsbrist. Så se till att låta era märkningar sitta kvar till dess.

Informationsblad maj 2018

Hej allihopa!

Nu har våren kommit och träden blommar redan för fullt. Tack för en väl genomförd städdag ännu en gång, det är alltid roligt att träffas allihopa och ta hand om vår gård tillsammans.

Som ni kanske märkt har vi anlitat Erlandssons Bygg för att reparera några av balkongerna.

Vi kommer inom kort ha två föreningsstämmor. Anledningen till detta är att vi måste ändra lite i våra stadgar. Den första har ni (som är medlemmar i föreningen) redan fått kallelse till, i kallelsen framgår hur ni kan få ta del av de nya stadgarna som vi skall rösta om. Stadgarna kommer inte delas ut på stämman. Den andra stämman blir vår vanliga ordinarie stämma där vi går igenom årsredovisningen med mera. Vi hoppas på god uppslutning på båda tillfällena!

Cykelrensning

Vi skall genomföra en cykelrensning där vi förhoppningsvis kan frigöra lite utrymme i cykelrummen då vi misstänker att det står flera cyklar som blivit kvarglömda vid flytt med mera. I varje cykelrum finns det stripes och nyckelbrickor. Fäst en nyckelbricka på din cykel som du önskar behålla och anteckna lägenhetsnummer på nyckelbrickan.

Cyklar som inte är uppmärkta 30 juni kommer forslas bort.

Hemsidan

Ni som ännu inte lagt till er på nyhetsbrevet från hemsidan kan enkelt göra det genom att gå in på http://www.brfbjornen.com och leta efter rubriken ”Få nya inlägg till din mail”, under denna rubrik finns ett textfält som heter ”Ange din e-postadress” där du kan fylla i din e-postadress. När du gjort detta och klickat ”LÄGG TILL” kommer du i fortsättningen kunna åtnjuta föreningsinformation direkt till din e-post.

Detta är ett försök från styrelsens sida att bli mer digitala i vårt arbete och målsättningen är att kunna nå ut till samtliga boende digitalt istället för genom pappersutskick.

OBS: Det kommer aldrig komma någon form av reklam till din e-post genom vår hemsida, utan enbart information om att vi har publicerat något nytt på hemsidan.

Fastighetsskötseln

Vi har valt att byta firma för fastighetsskötsel och kommer fr.o.m. nu att anlita Bo & Son för gräsklipp, trappstäd och snöröjning. Gräsklippningen kommer börja omgående, men vi ber er ha överseende i uppstartsfasen. Trappstädet börjar i juni. Vår förhoppning är att detta skall leda till en trevligare ute- och innemiljö för oss som bor i föreningen.

Ansökan om renovering av lägenhet

Hej

Styrelsen har satt ihop ett nytt dokument för ansökan om renovering, du hittar dokumentet under sidan ”blanketter och dokument” och i länken nedan. Vi ansåg att det förra dokumentet var för otydligt vilket ofta ledde till onödigt långa kompletteringsprocesser. I ansökan framgår det viktigaste ni måste tänka på och visa oss inför er renovering.

Renoveringsansökan Brf Björnen

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Informationsblad Februari 2018

Ventilationsprojektet

ATK Driftteknik kommer dra igång arbetet med fläktbytet i mars. Alla kommer få lapp i brevlådan med datum för tillträde. Kan ni inte vara hemma är det viktigt att ni ger ATK tillåtelse att gå in med huvudnyckel. Det kommer finnas kontaktuppgifter på brevet.

Extra stämma

Med anledning av ändringar i lagen gällande föreningar kommer vi vara tvungna att ändra lite i våra stadgar. Processen för detta är att beslut måste tas på 2 stämmor, och vi kommer därför att behöva ha en extra stämma innan ordinarie stämma. När datum för detta är satt kommer ni informeras och givetvis få ta del av de nya stadgarna.

Motioner och förslag på nya styrelsemedlemmar

Du som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma i sommar behöver inkomma med denna skrivelse till styrelsen senast 31 mars. Skrivelsen skall vara undertecknad med namn och telefonnummer för att vara giltig. Eftersom vår förening inte har någon valberedning tar styrelsen gärna emot intresseanmälningar på nya medlemmar i styrelsen. Som alltid är det stämman som avgör nästa års styrelse.

Skadeförebyggande

Vår förening har varit förskonade från stora brand- och vattenskador men det är viktigt att hela tiden jobba förebyggande. Styrelsen vill därför att ni kontrollerar följande i er lägenhet denna vecka:

  1. Fungerar din brandvarnare? Alla brandvarnare har en testknapp. Har du svårt att kontrollera din brandvarnare, fråga någon anhörig eller hör av dig till oss.
  2. Kontrollera så det inte droppar från värmesystemet. Ta lite papper och dra längs rören och på ventilen nertill på dina radiatorer (element). Speciell viktigt om den vanligtvis täcks av t.ex. en soffa. Skulle det droppa eller vara fuktigt – hör av dig till styrelsen!
  3. Kontrollera under diskhon så att avloppsrören sitter fast ordentligt och att det inte droppar från vattenrören. Tänk på att avloppen skall kunna hålla tätt om det kommer vatten bakvägen vid stamstopp. Lite kondens på kallvattenrören är dock normalt.

OBS. Du som hyr din lägenhet av Partillebo skall i första hand vända dig till områdeskontoret.

Tillsammans kan vi se till att hålla våra hus i gott skick och kostnaderna för föreningen nere genom att ta bra hand om våra lägenheter. Gällande avloppen kommer vi göra en stamspolning i höst, just för att förebygga stopp och hålla avloppen i bra skick. Mer information om detta efter sommaren.

Nytt städbolag

Örgryte Städ som städat våra trappuppgångar har blivit uppköpta av Städarna i Sverige. Städning sker fortsatt på tisdagar.

Cykelrensning

Vi planerar att genomföra en cykelrensning i samband med vårens städdag. Det kommer läggas ut stripes i cykelrummen några veckor innan städdagen som ni skall märka er cykel med. Cyklar och rollatorer som inte är märkta på städdagen kommer forslas bort.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen