Informationsbrev augusti 2019

Hej allesammans!

Styrelsen hoppas att ni alla har haft en härlig sommar. Vi har precis dragit igång verksamheten efter semestern vilket innebär en del planerande. Det är nu vi arbetar med vår underhållsplan och budget inför kommande räkenskapsår, vilka åtgärder vi hinner utföra nu i höst och vilka åtgärder vi har att se fram emot under 2020.

Dörrarna till barnvagnsrummen målades under sommaren och vi har även fått upp nya namntavlor vid entréerna.

Lekplatsrenovering

Inom 2 veckor kommer vår lekplats börja renoveras men redan i helgen kommer lekutrustningen monteras ner. Vi har valt att skänka bort lekutrustningen för att slippa betala för bortforsling. Den nya lekplatsen är beställd av Söve som levererar utrustningen och kommer utföras av MAKE Entreprenad som är en underentreprenör till Söve.

Arbetet planeras börja i början på vecka 36 och pågå i ca 3 veckor. Här nedan ser ni en illustration över hur lekplatsen kommer se ut.

Under tiden kommer lekplatsen vara avstängd. Det kommer även stå lite utrustning i anslutning till lekplatsen. Vi kommer se till att utryckningsfordon skall kunna komma förbi under hela byggtiden.

Illustration lekplats

Brandfarliga vätskor

Vi i styrelsen har sett att det förvaras brandfarliga vätskor i vissa förråd. Föreningen har valt att förhålla sig till MSBs (myndigheten för säkerhet och beredskap) rekommendationer för att förhindra brand i våra fastigheter. Vi ber er vänligen att förvara gasol, T-Röd, bensin, aceton, tändvätska, diesel och de flesta typer av sprayburkar säkert i er lägenhet istället för i källarförråden.

Lägenhetsrenoveringar

Styrelsen vill påminna om att du som funderar på att renovera din lägenhet måste inkomma med en ansökan för detta. Blankett och ytterligare information kring detta finns på föreningens hemsida.

Detta gäller även för dig som vill renovera din uteplats.

Informationsbrev mars 2019

Hej allesammans!

Styrelsen är just nu i slutfasen i planering och upphandling av en renovering av lekplatsen på gården. Det handlar i stora drag om utbyte av lekutrustning samt att vi byter sanden mot konstgräs. Ni som är ute och promenerar har säkert sett att Partillebo går på liknande koncept.

Utöver detta som tagit mycket av styrelsen tid så kommer vi dessutom måla om alla plåtdörrarna till barnvagnsrummen så fort vädret tillåter, samt att vi kommer sätta upp nya finare namntavlor utanför entréerna inom kort.

Vi har också haft diskussioner med LP Entreprenad som byggde om gården 2012, då flera av betongplattorna redan börjar gå sönder. Vi kommer få nya betongplattor från deras leverantör men exakt när dessa läggs om är inte bokat.

Motortrafik förbjuden

Styrelsen känner sig tvungna att påpeka att motortrafik (bil och moped) är förbjudet i området men kan tillåtas i begränsad omfattning, t.ex. vid flytt eller renovering. Det är alltså inte tillåtet att stå parkerad på eller omkring gården.

Vi hoppas på en förbättring på denna punkten framöver.

Stämma och bokslut

Våren är på ingång (hoppas vi) och då också bokslutstider. Husjuristerna hjälper oss i vanlig ordning med årsredovisningen.

Årets föreningsstämma är inbokad måndag den 27 maj kl 18.00. Vi kommer förhoppningsvis kunna vara i Björndammsskolans matsal även i år.

Du som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste inkomma med din motion senast 31 mars till styrelsen. Antingen via mail eller vår brevlåda.