Informationsbrev mars 2019

Hej allesammans!

Styrelsen är just nu i slutfasen i planering och upphandling av en renovering av lekplatsen på gården. Det handlar i stora drag om utbyte av lekutrustning samt att vi byter sanden mot konstgräs. Ni som är ute och promenerar har säkert sett att Partillebo går på liknande koncept.

Utöver detta som tagit mycket av styrelsen tid så kommer vi dessutom måla om alla plåtdörrarna till barnvagnsrummen så fort vädret tillåter, samt att vi kommer sätta upp nya finare namntavlor utanför entréerna inom kort.

Vi har också haft diskussioner med LP Entreprenad som byggde om gården 2012, då flera av betongplattorna redan börjar gå sönder. Vi kommer få nya betongplattor från deras leverantör men exakt när dessa läggs om är inte bokat.

Motortrafik förbjuden

Styrelsen känner sig tvungna att påpeka att motortrafik (bil och moped) är förbjudet i området men kan tillåtas i begränsad omfattning, t.ex. vid flytt eller renovering. Det är alltså inte tillåtet att stå parkerad på eller omkring gården.

Vi hoppas på en förbättring på denna punkten framöver.

Stämma och bokslut

Våren är på ingång (hoppas vi) och då också bokslutstider. Husjuristerna hjälper oss i vanlig ordning med årsredovisningen.

Årets föreningsstämma är inbokad måndag den 27 maj kl 18.00. Vi kommer förhoppningsvis kunna vara i Björndammsskolans matsal även i år.

Du som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste inkomma med din motion senast 31 mars till styrelsen. Antingen via mail eller vår brevlåda.

Informationsbrev december 2018

Hej allesammans!

Nu börjar det dra ihop sig till juletid, och vi vill plikttroget påminna er om att testa era brandvarnare. Vi vill också uppmana er om att vara noga med att inte lämna brinnande ljus i obevakade rum. På så sätt kan juletid förbli julefrid.

Vi vill också att ni tar er en titt på era radiatorer (element), så att det inte finns några rostangrepp eller läckage vid ventilen eller liknande. Enklaste metoden för att upptäcka en vattenläcka är att ta en bit hushållspapper och torka runt ventilen nere vid golvet.

Misstänker ni något så ber vi er ta kontakt med någon i styrelsen!

Tvättstugan

Det har skett ett fel med tvättstugan vi hyr från Partillebo och behörigheterna för att komma in har delvis försvunnit. Styrelsen uppmanar samtliga boende att gå till tvättstugan och testa sin tagg. Fungerar den inte får ni gå in till Partillebos lokalkontor och få den aktiverad.

Hyreshöjningar på parkeringarna

I samband med budgetarbetet har styrelsen beslutat att hyran för parkeringarna behöver höjas. Anledningen till höjningen är att föreningen betalar avgift till Partillebo för parkeringarna och den avgiften höjs årsvis.

Ny hyresavgift för parkeringarna per den 1 januari 2019 blir enligt följande:

Parkering utomhus 37xx, 38xx, 39xx 270 kr / månad
Parkering i garaget 57xx 330 kr / månad
Gallerparkering mittenplan 48xx 420 kr / månad
Gallerparkering i garaget 46xx, 47xx 430 kr / månad

Avgiften för lägenheterna kommer inte att behöva höjas i år.

Avhopp i styrelsen

Tomas Fallqvist som varit ledamot i styrelsen sedan 2017 har valt att avgå. Anledningen till det är att han kommer att flytta från Krondammsvägen efter årsskiftet. På stämman valdes 5 ledamöter och 1 suppleant och styrelsen anser att man klarar av att hålla verksamheten igång fram tills sommaren utan att välja in en ersättare till Tomas.

Vi vill dock redan nu annonsera om att det kommer behövas minst en ny ledamot/suppleant till sommaren så vi tar gärna emot intresseanmälningar.

Barnvagnsförråd

Styrelsen vill påminna om att de gamla soprummen kommer göras om till barnvagnsförråd 1 januari. Saker som ligger i förråden efter 1 januari riskeras att slängas.

Styrelsen kommer tillåta att följande saker förvaras i barnvagnsrummen:

  • Barnvagnar
  • Rollatorer
  • Pulka och sandleksaker
  • Sparkcykel och liknande

Kom ihåg att utrymmet delas med dina grannar.