Information om årsstämma 2022

Hej alla medlemmar!

Hoppas allt är väl och att ni njuter i vårsolen!

Styrelsen vill härmed informera alla om vad som gäller inför årsstämman 2022. Datumet är preliminärt satt till den 24 maj 2022 kl. 18:00-20:00. Plats är inte bestämd än, så vi återkommer om detta när lokal är bokad.

Viktigt att tänka på är att sista datumet för att inkomma med motioner till styrelsen är 31 mars 2022.

Uppgradering av fastighetsnät

Hej alla medlemmar!

Tele2 har under den senaste tiden arbetat med en uppgradering av föreningens fastighetsnät. Detta kommer ge oss den senaste tekniken och således potential till ett snabbare, stabilare och över lag bättre nätverk.

Arbetet börjar nu gå mot sitt slut och på tisdag nästa vecka, alltså den 1 mars 2022, kommer Tele2 att migrera över Brf Björnens fastighetsnät på Krondammsvägen 35-53 till Tele2 10G teknik. Ett kort avbrott är att vänta under förmiddagen denna dag, för inkoppling och justering av den nya tekniken.

Vill ni läsa mer om Tele2’s 10G teknik kan ni göra det här:
https://www.tele2.se/fastighetsagare/10G

Har ni andra frågor eller funderingar kan ni alltid kontakta oss i styrelsen via vår mejladress eller kontaktformulär här på hemsidan.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information december 2021

Hej allesammans!

Vi hoppas att ni har det bra! Vilken tidig vinter vi fått. 

Styrelsen är medveten om att snöröjningen på gården varit undermålig och vi ligger på vår entreprenör för att få snabbare och bättre snöröjning framöver. Vi jobbar också på en ny upphandling av fastighetsskötsel, vi återkommer mer om det till våren.

Avgifter och hyror för 2022

Styrelsen har ihop med Husjuristerna gått igenom budgeten för 2021 och tagit följande beslut.

Avgiften för lägenheterna höjs med 2% från och med 2022-01-01. Det kommer skickas ut avier inom kort för januari. Höjningen skall framförallt täcka ökade driftskostnader.

Parkeringshyror höjs till följande nivåer:

Parkering utomhus37xx, 38xx, 39xx390 kr / månad
Parkering i garaget 57xx460 kr / månad
Gallerparkering i garaget46xx, 47xx600 kr / månad
Gallerparkering mittenplan48xx590 kr / månad

Parkeringshyrorna är baserade på vad föreningen betalar till Partillebo och under 2021 höjdes hyrorna med 3%.

Ny portal

Ni har väl inte missat att Husjuristerna gått samman med Nabo. Det innebär förbättringar för både styrelsen och er medlemmar. I deras portal finns information om lägenheten samt avier, så att ni kan sköta vissa ärenden själva hemifrån. Ni loggar in genom att gå in på hemsidan http://www.nabo.se och klicka “logga in”.

Här på hemsidan finns svar på de flesta andra frågorna.

Kallelse till föreningsstämman 2021

Med anledning av den pågående Coronapandemin har styrelsen beslutat att föreningsstämman även i år skall hållas genom poströstning. Ni kommer få er röstsedel (samt ett förklarande följebrev) i brevlådan, tillsammans med årsredovisningen. Ni fyller i denna röstsedel och lämnar till oss i brevlådan på Krondammsvägen 49 eller inskannat via mail.

Dagen för stämman är 7 juni.

Kallelse till extra stämma

Hej!
Medlemmarna i Brf Björnen kallas härmed till extra föreningsstämma med syfte att välja in en ny ordinarie ledamot i styrelsen. Stämman genomförs genom poströstning och medlemmarna har fått röstkort och instruktioner utdelat i brevlådorna.

Röstkortet skall vara inlämnat senast 1 mars kl 17.00.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen