Tvättstuga

Föreningen har ingen egen tvättstuga, däremot har alla medlemmar möjlighet att tvätta på Krondammsvägen 87 i Partillebos lokaler. Detta är en service som föreningen betalar Partillebo för.

Har du ingen tagg eller tvättlås så kan du kontakta Partillebo direkt och be om hjälp.

Många av lägenheterna är utrustade med egna tvättmaskiner.