Förvaltning

För ekonomisk förvaltning anlitar föreningen Nabo (tidigare Husjuristerna). Nabo hjälper även till att ta fram budget och bokslut (årsredovisning). Nabo sköter om föreningens pengar, både betalning av leverantörsfakturor samt hantering av årsavgifter. Styrelsen attesterar alltid leverantörsfakturorna innan betalning sker.

Nabo sköter även pantnoteringar och överlåtelser.

Styrelsen sköter mycket av förvaltningen av fastigheten på egen hand så som upphandling av renoveringsprojekt eller förbättringsprojekt. Styrelsen tar in extern kompetens där det behövs.

När vi väljer leverantörer så är den lokala anknytningen till Partille en viktig faktor.

Styrelsen har en 30-årig underhållsplan till sin hjälp som upprättades 2018 av Sustend.