Soprum och återvinning

Föreningen har ett sophus snett upp för backen bakom Krondammsvägen 51, den högra dörren. Du använder din lägenhetsnyckel för att komma in i sophuset. I sophuset slänger vi endast brännbart hushållsavfall och matavfall. Allt annat lämnas till återvinning.

I sophuset kan du hämta påsar till matavfall. Där finns även möjlighet att hämta en plastbehållare att ha matavfallspåsen i.

Här kan ni läsa bra-att-veta kring att sortera ut matavfall.

Återvinning

Återvinningsstation finns precis mellan parkeringsgaraget och busshållplatsen Björndammen. Här kan du sortera tidingar, kartong, glas, plast, metall och batterier.

Närmaste återvinningscentral finns i Öjersjö. Alla som bor i Partille Kommun kan ansöka om att få ett kort för att få använda återvinningscentralen kostnadsfritt några gånger per år.

All information kring detta finns på Partille Kommuns hemsida.