Kallelse till årsstämma 2020

Hej allesammans!

Här kommer en uppdatering från styrelsen inför årets stämma. Som vi tidigare informerat om kommer stämman bli speciell i år då vi kommer använda oss av poströstning istället för ett vanligt möte.

Här kommer lite information till er hur det går till.

Föreningsstämman

Med anledning av den pågående Coronapandemin har styrelsen beslutat om ett alternativt sätt att hålla stämman så att vi inte behöver samlas. Detta kallas poströstning. Ni kommer få er röstsedel (samt ett förklarande följebrev) i brevlådan innan helgen, tillsammans med årsredovisningen. Ni fyller i denna röstsedel och lämnar till oss i brevlådan på Krondammsvägen 49 eller inskannat via mail senast 16.30 på stämmodagen.

Årsredovisningen finns tillgänglig redan idag om du inte vill vänta. I så fall kan du kontakta styrelsen.

I er brevlåda har ni fått en kallelse med dagordning utdelad. Stämman kommer hållas i en lokal i Björndamsterrassen (se kallelse i brevlådan) men styrelsen önskar alltså att ni Inte kommer dit utan röstar i förväg istället.

Informationsbrev april 2020

Hej allesammans!

Här kommer en uppdatering från styrelsen. Det är mycket som inte är som vanligt just nu, och vi i styrelsen försöker ta hänsyn till våra medlemmars hälsa genom att undvika kalla till större träffar. Mer om föreningsstämman och städdagen nedan.

Byte av kod

Koden på alla entréer kommer bytas inom kort. Detta eftersom styrelsen fått rapporter om att obehöriga vistas i trapphusen. Om du vill ha den nya koden kan du kontakta styrelsen, helst via mailadressen.

Det är väldigt viktigt att denna inte sprids till obehöriga. Återkommer problemen kommer vi plocka bort koden helt och hållet.

Föreningsstämman

Med anledning av den pågående Coronapandemin ser styrelsen sig om efter alternativa sätt att hålla stämman så att vi inte behöver samlas. Ett alternativ som diskuterats är poströstning. Vi återkommer med besked och tar gärna emot tips.

Städdagen

Den traditionsenliga städdagen är inställd pga. coronapandemin då styrelsen anser att det är olämpligt att samlas så många på en gång. Styrelsen har istället anlitat fastighetsskötarna på Bo och Son för att rensa i rabatterna nu i vår.

Styrelsen uppmuntrar dock individuella insatser, hör gärna av er om ni vill göra en plantering eller liknande så kan styrelsen hjälpa till att köpa in blommor.

Informationsbrev mars 2020

Hej allesammans!

Här kommer en uppdatering från styrelsen. Vi hoppas att ni håller er friska och att er vardag är dräglig trots den pågående Coronapandemin. Styrelsens och föreningens verksamhet fortskrider dock utan större avbrott.

Stämman och motioner

Styrelsen har bestämt att stämman skall hållas på måndag den 18 maj kl 18.30. Ni som vill ha ett ärende (en så kallad motion) hanterat av stämman skall skicka in detta till styrelsen senast 31 mars. Motionen måste vara undertecknad med namn och telefonnummer för att hanteras.
Styrelsen söker nya ledamöter till nästkommande verksamhetsår! Ni som känner att det vore spännande att veta mer om vad ett styrelseuppdrag innebär är välkommen att kontakta oss.

Saker i trapphuset

Barnvagnar/cyklar/andra saker får inte förvaras i trapphuset. Det är både ur brand- och utrymningssynpunkt samt allmän ordning och reda.
Barnvagnar, rollatorer, barncyklar/trehjulingar kan förvaras i barnvagnsrummet som finns precis utanför respektive entrédörr.
Cyklar förvaras i något av cykelrummen i byggnaderna på gården.
Saknar du nyckel till dessa rum kontakta styrelsen.

Ordning och reda i soprummet

Vi har sett en nedåtgående trend kring skötseln i vårt soprum där saker ofta ligger på golvet och där vissa försöker slänga sådant som Renova inte tar emot. Detta är inte acceptabelt och styrelsen har nu anlitat Bo och Son för att regelbundet städa i soprummet också utöver trappuppgångarna, något som givetvis kostar föreningen extra och onödiga pengar.
I vårt soprum får endast hushållsavfall och matavfall (i den bruna påsen) slängas.
Elektronik och skrymmande kartonger skall slängas på Öjersjö Återvinningscentral eller på Återvinningsstationen bredvid busshållplatsen. Saknar du kort till Öjersjö Återvinningscentral så kan du kontakta Partille Kommuns kundtjänst för att få ett kort med 5 st kostnadsfria besök per år.

Comhem digitaliserar sitt TV-utbud

Brf Björnen har avtal med Comhem för att leverera tv till allas lägenheter. Comhem har nu meddelat att dem kommer upphöra med sina analoga sändningar och enbart sända digitalt. Från början var det sagt att det var från 26 maj men detta har nu skjutits fram till efter sommaren. Här nedan kan du läsa mer om vad det innebär för er medlemmar.

Denna information var aktuell fram tills förra veckan, Comhem har nu meddelat att man skjuter på detta till efter sommaren. I övrigt anser vi att ni bör läsa igenom detta så att ni är väl förberedda.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.
Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.
Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.
All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på vår hemsida http://www.comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?
Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.
Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.
Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play på vår hemsida http://www.comhem.se/tv/play-abonnemangsfritt.

Mer information
All information om digitaliseringen finns samlad på vår hemsida http://www.comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 26 maj för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.
Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.
Telefonnummer till Comhems kundservice är 90 222.

Informationsbrev december 2019

Hej allesammans!

Nu har vintern gjort sitt intåg. Vi vill passa på att tacka er som var med på städdagen senast! Vi hoppas att ni tyckte det var roligt och att resultatet blev bra.

Styrelsen vill ändå påpeka att vi ser en trend att flera våra nya medlemmar inte varit med på någon städdag. Det är viktigt både för föreningens ekonomi samt för sammanhållningen att vi har ett bra deltagande på våra städdagarna.

Avgifter och hyror för 2020

Styrelsen har ihop med Husjuristerna gått igenom budgeten för 2020 och tagit följande beslut.

Avgifter för lägenheterna höjs med 2% från och med 2020-01-01. Det kommer skickas ut avier inom kort för januari-mars. Höjningen skall framförallt täcka ökade driftskostnader så som vatten, el, värme och sophämtning.

Parkeringshyror höjs till följande nivåer: utomhus 330 kr/månad, i garaget 400 kr/månad, gallerparkering mittenplan 510 kr/månad och gallerparkering i garaget 525 kr/månad. Information om denna höjning gick ut redan i oktober.

Brandförebyggande inför julen

Nu i juletid vet vi att många gillar att ha tända ljus i lägenheterna. Vi vill därför påminna om vilka faror det kan innebära genom att citera Räddningstjänsten här nedan. Vi vill också att ni testar er brandvarnare. Alla lägenheter skall ha minst en fungerande brandvarnare.

För många hör av levande ljus årstiden och inte minst julen till. Det finns några saker du kan tänka på för att njuta av levande ljus på ett säkert sätt.

Tips för dig som använder stearinljus

  • Använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till exempel smide, keramik, sten eller liknande
  • Dekorera din ljusstake med icke brännbart material, till exempel sand, sten, glas eller snäckor
  • Se till att ljusen står stadigt
  • Inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n
  • Aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller ett fat
  • Aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.

(Källa: Brandskyddsföreningen)

Sätt gärna upp en lapp på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen. Eller gör en återkommande påminnelse i din mobil.

Brandfarliga vätskor

Vi har i styrelsen sett att det förvaras brandfarliga vätskor i visa förråd. Föreningen har valt att förhålla sig till MSBs (myndigheten för säkerhet och beredskap) rekommendationer för att förhindra brand i  våra fastigheter. Vi ber er vänligen att förvara gasol, T-Röd, bensin, aceton, tändvätska, diesel och de flesta typer av sprayburkar säkert i er lägenhet istället för i källarförråden. 

Vi vill att ni omedelbart flyttar dessa vätskor alternativt åker till Öjersjö Återvinningscentral och lämnar in det.

Temperatursensorer i lägenheter

Styrelsen har valt att investera i temperatursensorer som kommer sättas in i en del av lägenheterna i föreningen. Det är ett företag som heter Egain som säljer detta och vi har sedan tidigare ett sammarbete med Egain. Syftet är att kunna mäta inomhustemperaturen i ett urval av lägenheterna så att vår värmecentral ger tillräcklig värme. I dagsläget styr vi värmen i lägenheterna enbart på utomhustemperatur vilket är en omodern teknik.

Sensorerna kommer sättas upp av styrelsen själva och kommer sättas på väggen i hallen. Separat avisering med tydligare information kommer till de lägenheter som är aktuella. Sensorn är vit och stor som en tändsticksask ungefär, den klistras fast på väggen (går att ta bort om man vill måla om) och drivs på batteri. Det är alltså ett minimalt ingrepp.

Hemsidan uppdaterad

Vi vill tipsa om att vi uppdaterat vår hemsida www.brfbjornen.com med massa ny information. Det finns ett avsnitt som handlar om föreningen och ett avsnitt som inriktar sig på boendefrågor. Detta är framförallt för att enklare kunna vägleda nyinflyttade.

Styrelsen vill passa på att önska alla en god jul och gott nytt år!