Informationsbrev augusti 2019

Hej allesammans!

Styrelsen hoppas att ni alla har haft en härlig sommar. Vi har precis dragit igång verksamheten efter semestern vilket innebär en del planerande. Det är nu vi arbetar med vår underhållsplan och budget inför kommande räkenskapsår, vilka åtgärder vi hinner utföra nu i höst och vilka åtgärder vi har att se fram emot under 2020.

Dörrarna till barnvagnsrummen målades under sommaren och vi har även fått upp nya namntavlor vid entréerna.

Lekplatsrenovering

Inom 2 veckor kommer vår lekplats börja renoveras men redan i helgen kommer lekutrustningen monteras ner. Vi har valt att skänka bort lekutrustningen för att slippa betala för bortforsling. Den nya lekplatsen är beställd av Söve som levererar utrustningen och kommer utföras av MAKE Entreprenad som är en underentreprenör till Söve.

Arbetet planeras börja i början på vecka 36 och pågå i ca 3 veckor. Här nedan ser ni en illustration över hur lekplatsen kommer se ut.

Under tiden kommer lekplatsen vara avstängd. Det kommer även stå lite utrustning i anslutning till lekplatsen. Vi kommer se till att utryckningsfordon skall kunna komma förbi under hela byggtiden.

Illustration lekplats

Brandfarliga vätskor

Vi i styrelsen har sett att det förvaras brandfarliga vätskor i vissa förråd. Föreningen har valt att förhålla sig till MSBs (myndigheten för säkerhet och beredskap) rekommendationer för att förhindra brand i våra fastigheter. Vi ber er vänligen att förvara gasol, T-Röd, bensin, aceton, tändvätska, diesel och de flesta typer av sprayburkar säkert i er lägenhet istället för i källarförråden.

Lägenhetsrenoveringar

Styrelsen vill påminna om att du som funderar på att renovera din lägenhet måste inkomma med en ansökan för detta. Blankett och ytterligare information kring detta finns på föreningens hemsida.

Detta gäller även för dig som vill renovera din uteplats.