Informationsblad Februari 2018

Ventilationsprojektet

ATK Driftteknik kommer dra igång arbetet med fläktbytet i mars. Alla kommer få lapp i brevlådan med datum för tillträde. Kan ni inte vara hemma är det viktigt att ni ger ATK tillåtelse att gå in med huvudnyckel. Det kommer finnas kontaktuppgifter på brevet.

Extra stämma

Med anledning av ändringar i lagen gällande föreningar kommer vi vara tvungna att ändra lite i våra stadgar. Processen för detta är att beslut måste tas på 2 stämmor, och vi kommer därför att behöva ha en extra stämma innan ordinarie stämma. När datum för detta är satt kommer ni informeras och givetvis få ta del av de nya stadgarna.

Motioner och förslag på nya styrelsemedlemmar

Du som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma i sommar behöver inkomma med denna skrivelse till styrelsen senast 31 mars. Skrivelsen skall vara undertecknad med namn och telefonnummer för att vara giltig. Eftersom vår förening inte har någon valberedning tar styrelsen gärna emot intresseanmälningar på nya medlemmar i styrelsen. Som alltid är det stämman som avgör nästa års styrelse.

Skadeförebyggande

Vår förening har varit förskonade från stora brand- och vattenskador men det är viktigt att hela tiden jobba förebyggande. Styrelsen vill därför att ni kontrollerar följande i er lägenhet denna vecka:

  1. Fungerar din brandvarnare? Alla brandvarnare har en testknapp. Har du svårt att kontrollera din brandvarnare, fråga någon anhörig eller hör av dig till oss.
  2. Kontrollera så det inte droppar från värmesystemet. Ta lite papper och dra längs rören och på ventilen nertill på dina radiatorer (element). Speciell viktigt om den vanligtvis täcks av t.ex. en soffa. Skulle det droppa eller vara fuktigt – hör av dig till styrelsen!
  3. Kontrollera under diskhon så att avloppsrören sitter fast ordentligt och att det inte droppar från vattenrören. Tänk på att avloppen skall kunna hålla tätt om det kommer vatten bakvägen vid stamstopp. Lite kondens på kallvattenrören är dock normalt.

OBS. Du som hyr din lägenhet av Partillebo skall i första hand vända dig till områdeskontoret.

Tillsammans kan vi se till att hålla våra hus i gott skick och kostnaderna för föreningen nere genom att ta bra hand om våra lägenheter. Gällande avloppen kommer vi göra en stamspolning i höst, just för att förebygga stopp och hålla avloppen i bra skick. Mer information om detta efter sommaren.

Nytt städbolag

Örgryte Städ som städat våra trappuppgångar har blivit uppköpta av Städarna i Sverige. Städning sker fortsatt på tisdagar.

Cykelrensning

Vi planerar att genomföra en cykelrensning i samband med vårens städdag. Det kommer läggas ut stripes i cykelrummen några veckor innan städdagen som ni skall märka er cykel med. Cyklar och rollatorer som inte är märkta på städdagen kommer forslas bort.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen