Informationsbrev mars 2019

Hej allesammans!

Styrelsen är just nu i slutfasen i planering och upphandling av en renovering av lekplatsen på gården. Det handlar i stora drag om utbyte av lekutrustning samt att vi byter sanden mot konstgräs. Ni som är ute och promenerar har säkert sett att Partillebo går på liknande koncept.

Utöver detta som tagit mycket av styrelsen tid så kommer vi dessutom måla om alla plåtdörrarna till barnvagnsrummen så fort vädret tillåter, samt att vi kommer sätta upp nya finare namntavlor utanför entréerna inom kort.

Vi har också haft diskussioner med LP Entreprenad som byggde om gården 2012, då flera av betongplattorna redan börjar gå sönder. Vi kommer få nya betongplattor från deras leverantör men exakt när dessa läggs om är inte bokat.

Motortrafik förbjuden

Styrelsen känner sig tvungna att påpeka att motortrafik (bil och moped) är förbjudet i området men kan tillåtas i begränsad omfattning, t.ex. vid flytt eller renovering. Det är alltså inte tillåtet att stå parkerad på eller omkring gården.

Vi hoppas på en förbättring på denna punkten framöver.

Stämma och bokslut

Våren är på ingång (hoppas vi) och då också bokslutstider. Husjuristerna hjälper oss i vanlig ordning med årsredovisningen.

Årets föreningsstämma är inbokad måndag den 27 maj kl 18.00. Vi kommer förhoppningsvis kunna vara i Björndammsskolans matsal även i år.

Du som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste inkomma med din motion senast 31 mars till styrelsen. Antingen via mail eller vår brevlåda.