Informationsbrev december 2019

Hej allesammans!

Nu har vintern gjort sitt intåg. Vi vill passa på att tacka er som var med på städdagen senast! Vi hoppas att ni tyckte det var roligt och att resultatet blev bra.

Styrelsen vill ändå påpeka att vi ser en trend att flera våra nya medlemmar inte varit med på någon städdag. Det är viktigt både för föreningens ekonomi samt för sammanhållningen att vi har ett bra deltagande på våra städdagarna.

Avgifter och hyror för 2020

Styrelsen har ihop med Husjuristerna gått igenom budgeten för 2020 och tagit följande beslut.

Avgifter för lägenheterna höjs med 2% från och med 2020-01-01. Det kommer skickas ut avier inom kort för januari-mars. Höjningen skall framförallt täcka ökade driftskostnader så som vatten, el, värme och sophämtning.

Parkeringshyror höjs till följande nivåer: utomhus 330 kr/månad, i garaget 400 kr/månad, gallerparkering mittenplan 510 kr/månad och gallerparkering i garaget 525 kr/månad. Information om denna höjning gick ut redan i oktober.

Brandförebyggande inför julen

Nu i juletid vet vi att många gillar att ha tända ljus i lägenheterna. Vi vill därför påminna om vilka faror det kan innebära genom att citera Räddningstjänsten här nedan. Vi vill också att ni testar er brandvarnare. Alla lägenheter skall ha minst en fungerande brandvarnare.

För många hör av levande ljus årstiden och inte minst julen till. Det finns några saker du kan tänka på för att njuta av levande ljus på ett säkert sätt.

Tips för dig som använder stearinljus

  • Använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till exempel smide, keramik, sten eller liknande
  • Dekorera din ljusstake med icke brännbart material, till exempel sand, sten, glas eller snäckor
  • Se till att ljusen står stadigt
  • Inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n
  • Aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller ett fat
  • Aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.

(Källa: Brandskyddsföreningen)

Sätt gärna upp en lapp på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen. Eller gör en återkommande påminnelse i din mobil.

Brandfarliga vätskor

Vi har i styrelsen sett att det förvaras brandfarliga vätskor i visa förråd. Föreningen har valt att förhålla sig till MSBs (myndigheten för säkerhet och beredskap) rekommendationer för att förhindra brand i  våra fastigheter. Vi ber er vänligen att förvara gasol, T-Röd, bensin, aceton, tändvätska, diesel och de flesta typer av sprayburkar säkert i er lägenhet istället för i källarförråden. 

Vi vill att ni omedelbart flyttar dessa vätskor alternativt åker till Öjersjö Återvinningscentral och lämnar in det.

Temperatursensorer i lägenheter

Styrelsen har valt att investera i temperatursensorer som kommer sättas in i en del av lägenheterna i föreningen. Det är ett företag som heter Egain som säljer detta och vi har sedan tidigare ett sammarbete med Egain. Syftet är att kunna mäta inomhustemperaturen i ett urval av lägenheterna så att vår värmecentral ger tillräcklig värme. I dagsläget styr vi värmen i lägenheterna enbart på utomhustemperatur vilket är en omodern teknik.

Sensorerna kommer sättas upp av styrelsen själva och kommer sättas på väggen i hallen. Separat avisering med tydligare information kommer till de lägenheter som är aktuella. Sensorn är vit och stor som en tändsticksask ungefär, den klistras fast på väggen (går att ta bort om man vill måla om) och drivs på batteri. Det är alltså ett minimalt ingrepp.

Hemsidan uppdaterad

Vi vill tipsa om att vi uppdaterat vår hemsida www.brfbjornen.com med massa ny information. Det finns ett avsnitt som handlar om föreningen och ett avsnitt som inriktar sig på boendefrågor. Detta är framförallt för att enklare kunna vägleda nyinflyttade.

Styrelsen vill passa på att önska alla en god jul och gott nytt år!