Informationsbrev mars 2020

Hej allesammans!

Här kommer en uppdatering från styrelsen. Vi hoppas att ni håller er friska och att er vardag är dräglig trots den pågående Coronapandemin. Styrelsens och föreningens verksamhet fortskrider dock utan större avbrott.

Stämman och motioner

Styrelsen har bestämt att stämman skall hållas på måndag den 18 maj kl 18.30. Ni som vill ha ett ärende (en så kallad motion) hanterat av stämman skall skicka in detta till styrelsen senast 31 mars. Motionen måste vara undertecknad med namn och telefonnummer för att hanteras.
Styrelsen söker nya ledamöter till nästkommande verksamhetsår! Ni som känner att det vore spännande att veta mer om vad ett styrelseuppdrag innebär är välkommen att kontakta oss.

Saker i trapphuset

Barnvagnar/cyklar/andra saker får inte förvaras i trapphuset. Det är både ur brand- och utrymningssynpunkt samt allmän ordning och reda.
Barnvagnar, rollatorer, barncyklar/trehjulingar kan förvaras i barnvagnsrummet som finns precis utanför respektive entrédörr.
Cyklar förvaras i något av cykelrummen i byggnaderna på gården.
Saknar du nyckel till dessa rum kontakta styrelsen.

Ordning och reda i soprummet

Vi har sett en nedåtgående trend kring skötseln i vårt soprum där saker ofta ligger på golvet och där vissa försöker slänga sådant som Renova inte tar emot. Detta är inte acceptabelt och styrelsen har nu anlitat Bo och Son för att regelbundet städa i soprummet också utöver trappuppgångarna, något som givetvis kostar föreningen extra och onödiga pengar.
I vårt soprum får endast hushållsavfall och matavfall (i den bruna påsen) slängas.
Elektronik och skrymmande kartonger skall slängas på Öjersjö Återvinningscentral eller på Återvinningsstationen bredvid busshållplatsen. Saknar du kort till Öjersjö Återvinningscentral så kan du kontakta Partille Kommuns kundtjänst för att få ett kort med 5 st kostnadsfria besök per år.

Comhem digitaliserar sitt TV-utbud

Brf Björnen har avtal med Comhem för att leverera tv till allas lägenheter. Comhem har nu meddelat att dem kommer upphöra med sina analoga sändningar och enbart sända digitalt. Från början var det sagt att det var från 26 maj men detta har nu skjutits fram till efter sommaren. Här nedan kan du läsa mer om vad det innebär för er medlemmar.

Denna information var aktuell fram tills förra veckan, Comhem har nu meddelat att man skjuter på detta till efter sommaren. I övrigt anser vi att ni bör läsa igenom detta så att ni är väl förberedda.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.
Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.
Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.
All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på vår hemsida http://www.comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?
Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.
Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.
Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play på vår hemsida http://www.comhem.se/tv/play-abonnemangsfritt.

Mer information
All information om digitaliseringen finns samlad på vår hemsida http://www.comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 26 maj för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.
Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.
Telefonnummer till Comhems kundservice är 90 222.