Informationsbrev april 2020

Hej allesammans!

Här kommer en uppdatering från styrelsen. Det är mycket som inte är som vanligt just nu, och vi i styrelsen försöker ta hänsyn till våra medlemmars hälsa genom att undvika kalla till större träffar. Mer om föreningsstämman och städdagen nedan.

Byte av kod

Koden på alla entréer kommer bytas inom kort. Detta eftersom styrelsen fått rapporter om att obehöriga vistas i trapphusen. Om du vill ha den nya koden kan du kontakta styrelsen, helst via mailadressen.

Det är väldigt viktigt att denna inte sprids till obehöriga. Återkommer problemen kommer vi plocka bort koden helt och hållet.

Föreningsstämman

Med anledning av den pågående Coronapandemin ser styrelsen sig om efter alternativa sätt att hålla stämman så att vi inte behöver samlas. Ett alternativ som diskuterats är poströstning. Vi återkommer med besked och tar gärna emot tips.

Städdagen

Den traditionsenliga städdagen är inställd pga. coronapandemin då styrelsen anser att det är olämpligt att samlas så många på en gång. Styrelsen har istället anlitat fastighetsskötarna på Bo och Son för att rensa i rabatterna nu i vår.

Styrelsen uppmuntrar dock individuella insatser, hör gärna av er om ni vill göra en plantering eller liknande så kan styrelsen hjälpa till att köpa in blommor.