Kallelse till extra stämma

Hej!
Medlemmarna i Brf Björnen kallas härmed till extra föreningsstämma med syfte att välja in en ny ordinarie ledamot i styrelsen. Stämman genomförs genom poströstning och medlemmarna har fått röstkort och instruktioner utdelat i brevlådorna.

Röstkortet skall vara inlämnat senast 1 mars kl 17.00.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen