Kallelse till föreningsstämman 2021

Med anledning av den pågående Coronapandemin har styrelsen beslutat att föreningsstämman även i år skall hållas genom poströstning. Ni kommer få er röstsedel (samt ett förklarande följebrev) i brevlådan, tillsammans med årsredovisningen. Ni fyller i denna röstsedel och lämnar till oss i brevlådan på Krondammsvägen 49 eller inskannat via mail.

Dagen för stämman är 7 juni.