Nyhetsbrev Påsk 2022

Hej alla medlemmar!

Styrelsen har en rolig nyhet att meddela. Vi vet att informationen om våra regler tidigare kan ha uppfattats som lite tvetydig och spridd, då vi delvis har lutat oss mot Partillebos trivselregler för hyresrätter och våra stadgar. Vi har därför tagit fram ett helt nytt trivseldokument, som du både har fått i din brevlåda och som kommer att publiceras på här på hemsidan. Detta är inga nya regler, utan har alltid gällt och tidigare återfunnits i Partillebos trivselregler eller våra stadgar. Men för att underlätta i framtiden har vi nu valt att samla de vanligaste och viktigaste reglerna i detta dokument. Det skall fungera som en kortfattad ”lathund” till stadgarna, men ha i åtanke att stadgarna alltid är gällande.

I samband med detta vill vi även uppmana alla medlemmar att anmäla sig till vårt digitala nyhetsbrev, vilket man gör enkelt och supersnabbt här på vår startsida. Då får du nyhetsbrev/information direkt till din mejl istället. Detta kommer att krävas i framtiden om man vill ta del av information, då vi mer och mer kommer ställa om till digital kommunikation. Be en bekant om hjälp om du inte vet hur man gör.

Slutligen måste vi påtala problemet med att folk fortfarande ställer möbler och andra saker i trapphusen, trots styrelsens anmärkningar. Vi vill belysa att detta är strikt förbjudet och utgör en allvarlig brandrisk. Alla saker som ställs i trapphusen kommer att forslas bort och slängas på ansvarig medlems bekostnad. Vet vi inte vem som är ansvarig kommer det istället att resultera i hyreshöjningar, som drabbar alla. Jättetråkigt att behöva påpeka detta, men det måste upphöra med omedelbar verkan.

Glad Påsk önskar Styrelsen!