Avgiftshöjningar 2023

Hej alla medlemmar,

Efter många möten under höstens gång och en tät dialog med vår ekonomiska förvaltare Nabo, har styrelsen landat i ett beslut om en första höjning av månadsavgiften. Beslutet grundar sig på situationen i omvärlden och föreningens nuvarande ekonomiska läge.

Från och med januari 2023 kommer avgiften att höjas med 25%. Detta är en noga utvärderad siffra som baseras på föreningens nuvarande och kommande utgifter för framför allt ränta, el, inflation och nödvändigt underhåll. Föreningen går just nu back och höjningen förväntas kunna hålla oss flytande under den närmaste perioden.

Med det sagt räcker den inte för att hindra att föreningen går med förlust och ytterligare en höjning senare under 2023 är att vänta. Vi har ingen exakt siffra eller tid för den ännu, men om den ekonomiska utvecklingen i samhället förblir relativt oförändrad väntas den landa på runt 20% till fram mot sommaren. Först då kommer föreningen att, baserat på de siffror vi har idag, kunna börja gå plus minus noll.

Vi hoppas ni förstår och inser att det inte finns något vi kan göra åt den rådande samhällsutvecklingen och ekonomin, mer än att anpassa oss. Har ni frågor eller funderingar är ni som vanligt varmt välkomna att kontakta oss.

Bästa hälsningar,
Styrelsen