Informationsblad juli 2018

Hej allesammans!

Nu är det semestertider, hoppas alla har möjlighet att njuta av det fina vädret som varit och förhoppningsvis håller i sig hela sommaren!

Styrelsen vill tacka alla för den gångna våren med städdag, extra stämma och så klart årsmötet. På vår hemsida finns årsredovisningen för 2017 att ladda ner under “blanketter & dokument”.

Styrelsen 2018-2019

För er som inte var med på årsmötet kan vi glädjande meddela att ekonomin fortsatt är stark med en bra kassa och positivt resultat. Styrelsen fick ett nytillskott i Jesper på Kdv 43 som ny suppleant då Viktor Hjelm avgick i styrelsen.

Styrelsen ser ut som följer:

Rickard Segerfelt, ordförande
Christina Syrjälä, ledamot
Per Patriksson, ledamot
Therese Bäck, ledamot
Tomas Fallqvist, ledamot
Jesper Nerhed, suppleant

Ny e-post

Ett steg i styrelsens arbete att digitalisera vårt arbete har vi valt att byta vår mailadress. Anledningen till detta är att vi samlar våra digitala tjänster kring dokumenthantering, hemsida och mail. Vill ni komma i kontakt med oss skall ni numera maila till styrelsen@brfbjornen.com. Telefonnumret är fortfarande detsamma. Vill ni vara säkra på att alltid komma rätt kan ni med fördel använda mailformuläret på hemsidan.

Grillen på gården

Som ni troligtvis har sett har vi köpt oss en grill till gården. Denna är föreningens gemensamma och det är fritt fram att använda för den som önskar. Styrelsen hoppas att den kommer användas flitigt i sommar.

Cykelrensningen

Cykelrensningen är uppskjuten till 31 augusti pga. tidsbrist. Så se till att låta era märkningar sitta kvar till dess.